Lärare tror på lärarlegitimation

Lärarbarometern består av cirka 900 utvalda lärare från grundskolan och gymnasiet. Lärarna har valts ut för att spegla Sveriges lärarkår avseende ålder, kön, år i yrket, geografisk hemvist, i vilket stadium de undervisar i och om de undervisar i kommunal skola eller friskola.

Publicerad Av

I programmet framställdes det som om lärarna var tveksamma till lärarlegitimationen. Men det är mycket svårt att förstå den tolkningen när man tar del av hela undersökningen.

Bland annat framgår det att:
* 71,3 procent tror att legitimation kommer att öka yrkes status.
* 35,3 procent tror att legitimation kommer att leda till att fler söker till lärarutbildningen.
* Och sammanlagt cirka 62 procent anser att elevernas kunskapsnivå kommer att öka om lärarlegitimation införs.

Att sedan blåsa upp att bara 5 procent har det som förstaval efter lön och diverse annat är mer ett sätt att försöka hitta en journalistisk intressant vinkel än att återge en mer riktig bild. En bild som visar att lärarkåren generellt är positiv till en legitimation ...

Se debatten i UR Play och bedöm själv hur kritiker som den skolintresserade nationalekonomen Jonas Vlachos argumenterar och jämföra det med Lärarnas Metta Fjelkners argumentation. Övriga deltagare var Margareta Pålsson, (M) ordförande i utbildningsutskottet, och Hannes Rolf, gymnasielärare.

Skolfront sändes i Kunskapskanalen på torsdagskvällen, men det kan ses flera gånger i TV:
Söndag 28/11 22:30 SVT1
Tisdag 30/11 13:00 SVT2
Onsdag 01/12 19:30 Kunskapskanalen


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla