Spel på hög nivå om betygen

Hemliga förhandlingar om en uppgörelse om betygssystemet pågår mellan Socialdemokraterna och regeringen, enligt Ekots källor. Enligt ett inslag länk till annan webbplatsi Lunchekot utgår förhandlingarna om betygskriterier för det nya betygssystemet från Lärarnas Riksförbunds kompromissförslag där en utvärdering ska genomföras om två år och då fler kriterier kan införas. 

Publicerad Av

Som bloggen berättade om i går, Krav på uppgörelse om betygskriterier, så finns det i riksdagens utbildningsutskott majoritet för de rödgrönas krav på betygskriterier på alla betygssteg. Förslaget stöds även av Sverigedemokraterna.

I går bordlades enligt Ekot frågan på Socialdemokraternas begäran. Och idag bordlades frågan ännu en gång. Nu på Moderaternas begäran.

De nya betygen införs i skolan nästa höst - med bokstäverna A, B, C till och med F. Men om oppositionens förslag skulle vinna en omröstning i utskott och riksdag kommer det att innebära, som Ekots skolreporter Bengt Hansell berättade i dag, att:

"Skolverket måste göra om inte bara betygssystemet med kriterier, utan ändra i kursplaner och annat - ytterligare en stor omgörning i skolan om två år, som Lärarnas Riksförbund är kritiska till och inte vill ha.

För regeringen och utbildningsminister Jan Björklund vore det ett stort nederlag att förlora den här frågan, som är viktig både för skolan och för förtroendet för minoritetsregeringens handlingskraft. Enligt vad Ekot erfar pågår därför hemliga förhandlingar."

Ärendet väntas tas upp igen på tisdag nästa vecka i utbildningsutskottet.

Lärarnas Riksförbund utgår från att politikerna tar sitt ansvar och att ett nytt betygssysten nu införs som planerat. Givetvis måste det nya betygssystemet och betygskriterierna kvalitetssäkras. Därför är en utvärdering om ett par år en rimlig åtgärd, som också kan betyda att man undviker ytterligare fördröjningar som skulle försvåra elevernas och lärarnas arbete i skolan.

Lärarnas Riksförbund kommer givetvis fortsätta att följa frågan mycket noggrant.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla