Starkt stöd för tioårig grundskola

I dagens Expressen (liberal) får Lärarnas Riksförbunds utspel häromdagen i Göteborgs-Posten,”Satsa på skolstart från sex års ålderlänk till annan webbplats”, helhjärtat stöd.

I ledaren "Skrota nollan" lyfter man fram problemet i dagens riksdag där stödet är brett för en grundskola med skolstart från sex års ålder:

"Ibland blir det inget av en självklar politisk reform. Trots att det finns en överväldigande majoritet i riksdagen.
Lärarnas Riksförbund påminner, i en debattartikel i Göteborgs-Posten, om att svenska elever och Sverige behöver en tioårig grundskola. Det handlar om att helt enkelt integrera den nuvarande förskoleklassen - på vämjelig byråkratsvenska kallad "sexårsverksamhet" - i dagens grundskola."

Tidningens ledare påpekar:

"Argumenten fören tioårig grundskola är starka. När dagens undervisning i förskoleklassen flyttas in i skolväsendet förbättras kvaliteten. Barns vilja att lära sig nya saker i unga år måste utnyttjas. Svenska skolbarn börjar i en internationell jämförelse sent i skolan och har totalt sett färre undervisningstimmar. Sannolikheten för att fler lämnar grundskolan med godkända betyg ökar."

Men trots att stödet för en tidigarelagd skolstart är stort med tydliga positiva besked från Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern, så stoppas allt av att Kristdemokraterna är emot. Regeringen är alltså splittrad.

Expressen påpekar att Fredrik Reinfeldt dock tidigare inte backat för att köra över just Kristdemokraterna när det gäller exempelvis samkönade äktenskap. Avslutningen av ledaren är värd att begrunda lite extra:

"Med denna historielektion i bakhuvudet är det anmärkningsvärt att Reinfeldt inte låter riksdagen besluta om en tioårig grundskola. En motion har redan lagts av moderaten Oskar Öholm. Kommer moderater, folkpartister och centerpartister att rösta mot sin egen politik i utbildningsutskottet?
Det förtjänar i så fall ett alldeles eget kapitel i samhällskunskapsboken."