Betygsuppgörelse öppnar för nya överenskommelser?

Det var inte självklart att en uppgörelse skulle nås. Men Lärarnas Riksförbund var djupt engagerat och i tisdags i förra veckan lade man fram det förslag som kom att ligga till grund för det som parterna enades om. Se pressmeddelandet "Nytt betygssystem får inte fördröjas ytterligare" där Metta Fjelkner föreslog en genomgång om två år för att utvärdera.

Publicerad Av

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var av förståeliga skäl besvikna över att Socialdemokraterna valt att ensamma göra upp med regeringen. På lördagen kunde vi läsa en debattartikel av Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca på Svenska Dagbladets Brännpunkt, "S släpper kravet på rättvisa betyglänk till annan webbplats".

Även Miljöpartiets Jabar Amin är besviken och säger i ett pressmeddelande att:
"Socialdemokraterna hade ett guldläge att få igenom betygskriterier för alla betygssteg, i stället blir det inga och både elever och lärare kommer att sväva i ovisshet vilka krav som ska ställas för att uppnå de två nya betygsstegen. Det är beklagligt att se Socialdemokraterna överge den egna politiken och lägger därmed ett aktivt oppositionsarbete åt sidan."

I Helsingborgs Dagblad kan vi läsa en insiktsfull ledarkommentar, "Det kunde blivit bättre" där man bland annat konstaterar:
"Det som inte gick för tre år sedan, när inviter gjordes, blev nu – med ett nytt parlamentariskt läge – möjligt.

I Expressen kan vi på söndagen läsa att det nya betygssystemet får ett A av elever som tidningen talat med, "De ger nya betygen ett A. De vill ha just ha mer nyanserade betyg och tycker att det nya systemet är mycket bra."

Frågan som måste ställas i dag är om denna betygsuppgörelse verkligen kommer att öppna för nya överenskommelser om skolan över blockgränserna? Lärarnas Riksförbund kommer i alla fall att fortsätta vara en konstruktiv men krävande part i det fortsatta arbetet för att finna en skolpolitik som håller även över regeringsskiften.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla