Livskunskap och SET i skolan kritiseras

I början av november uppmärksammade Utbildningsradions ”Skolfront” SET i ett program, "Livskunskap - flum eller fakta". Och P1-programmet Kaliber har berättatlänk till annan webbplats om hur barn kränkts under lektioner i livskunskap och dessutom lyft fram att själva undervisningen just saknar vetenskapligt stöd.

I morse kunde vi följa en stundtals het debattlänk till annan webbplats om ämnet livskunskap och SET mellan Maria Abrahamsson (M) och Yvonne Andersson (KD) i P1-morgon.

Kritiken var hård. "Vad säger utbildningsminister Jan Björklund om detta?", undrade Abrahamsson, som kallade verksamheten för en: ”experimentverkstad av sämsta sort …”

Yvone Andersson tyckte att ämnet livskunskap är viktigt. Andersson lyfte fram att skolan har två ben, ”fostransrollen och att ge kunskaper". Hon påminde om att Kristdemokraterna arbetat för att få in värdgrunden i skolan.

"Ämnet har fyllts med ett innehåll som vi inte har tänkt. Vi ska inte kasta ut vattnet med badvattnet…”, sa Yvonne Andersson efter att ha hört reportagen.

Läs gärna om granskningen som Socialstyrelsen gjort och som visar att utvärderingen av metoden bedöms ha låg tillförlitlighet. ”Det innebär att SET kategoriseras som en insats med okänd effektivitet.”

Detsamma säger SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, i "Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barnlänk till annan webbplats". Om SET konstateras kort och gott att det har "inte tillräckligt vetenskapligt stöd för förebyggande effekt".

Men Statens Folkhälsoinstitut menar dock att SET är positivt och vill i ett dokument lyfta fram att metoden ha kan goda effekter.

Läs också en skarp artikel i dagens Sydsvenskan av MarieLouise Samuelsson, "Rädda de unga från flummet". Där läser vi bland annat:

"I fallet med SET-modellen finns ingen som helst evidensbasering, den ”forskning” som erbjuds är en studie som dels gjorts av SET-modellens uppfinnare, dels underkänts av Socialstyrelsen, Skolverket och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Men Folkhälsoinstitutet och Sven Bremberg, ansvarig för hälsofrågor, tror på SET. Det är inte så konstigt, Bremberg är nämligen medförfattare till den underkända SET-studien."

MarieLouise Samuelsson anser avslutningvis att Jan Björklund, som hon kallar "den flumkänslige utbildningsministern" borde tycka att "skolan skall användas till annat än en nivellerande och närgången trevlighetsfostranvidare." Kan man ju tycka.