Lokala avtal inte populärt

När man läser artikeln "Svagt intresse för lokala avtal om arbetstider" kan man få en känsla av att det är en självklarhet att gå över till lokala avtal, med lokala överenskommelser om arbetstid mot 1500 kr mer.

Publicerad Av

I bara en bråkdel av landets kommuner har parterna lyckats komma överens om lärarnas arbetstider”, skriver man. 

Kanske är det så att lärarna inte är intresserade överhuvudtaget av sådant lokalt avtal ..?

Att försöka tvinga på lärare lokala avtal är inte är en bra idé. Det är på skolorna man skall diskutera frågan. Det ska komma från lärargolvet. Centralt skall man inte ut och sälja avtal. Det måste avgöras lokalt och drivas av lärarna själva lokalt.

Det var just detta som Lärarnas Riksförbund försökte få motparten, och andra som inte förstod lärarna, att begripa under avtalsrörelsen i våras. Men arbetsgivaren visade sig som besatt av att få till stånd andra arbetstidsavtal.

Målet tycktes vara att få in lärarna i fyrtiotimmarsvecka med försämrat utrymme för det fria förberedelsearbete med planering och med tid för efterarbete och uppföljning.

Nu har vi facit så här långt ...

Och just så här befarade Lärarnas Riksförbunds företrädare att det skulle bli. Man känner sina medlemmar. Även om kunskapen om avtalet är dålig så finns det fortfarande en misstro för att det verkligen handlar om att öka måluppfyllelsen också från arbetsgivarens sida.

Och med tanke på hur arbetsgivarna och SKL har agerat i denna fråga, så krävs det nog en rejäl insats för att visa att man verkligen menar allvar. Om man lyckas övertyga lärarna om ärligheten i detta så kan det kanske blir fler lokala avtal. Men då får det inte vara givet att de ska landa i en fyrtiotimmarsvecka med mer bunden tid i skolan. Det ska lika gärna kunna vara tvärtom. Alltså mer obunden tid för lärare som då också ska kunna höja resultaten.

Och om det verkligen är resultaten som räknas så kan det inte spela någon roll alls var lärarna gör sitt förberedelsearbete och sitt efterarbete. Eller hur?

Det är bara att gå upp till bevis.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla