Problemen stora i Kävlinge

"Sedan mer än ett år har Lärarnas Riksförbund inget lokalombud på Tolvåkersskolan. Förra ombudet sökte arbete i en annan kommun för att slippa konflikterna. Ingen har velat ta över uppdraget efter honom."

Publicerad Av

Bakgrunden är det bloggen har berättat om nyligen här.

I artikeln i dagens Sydsvenskan återges att skolledningen sagt upp personal av personliga skäl utan att lämna något motiv. Arbetsgivaren förlorade alla fem mål, men ingen återanställdes på Tolvåkersskolan. De ordnade anställning på andra ställen, till och med utanför kommunen i ett fall.

Brister som Arbetsmiljöverket pekade på i tidigare inspektioner har inte åtgärdats.

"Jag kan bara konstatera att ohälsan, de svåra arbetsförhållandena och den destruktiva ledarstilen kvarstod, det blev ingen förändring på de områden som var mest akuta", säger Jan Svensson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Enligt vad som framkommit i kontakter med Lärarnas Riksförbund centralt så har problemen till och med varit ännu större i andra klasser än den klass vars föräldrar gått ut och berättat att deras barn haft över 50 lärare på två år.

Vi lär få återkomma i frågan, men klart är att många rapporter vi tagit del av visar att situationen är bekymmersam på många skolor runtom i landet. Tyvärr kanske det visar sig att Tolvåkerskolan inte är ensamt i sitt slag ...

Det handlar om förmågan till styrning och ledarskap med undervisning och resultat i fokus. Här finns det stora brister i dag.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla