Kommuner använder utspel

Bloggen har fått reda på att en kommun har avslagit en motion om statligt huvudmannaskap för skolan med hänvisning bland annat till det mycket hårt kritiserade medieutspelet i Dagens Nyheter från arbetsgivarparten, och idag huvudmannen för skolan, SKL, som gick ut tillsammans med facket för lärare och andra i skolan, LF.

Publicerad Av

Nu händer just det som Lärarnas Riksförbund befarat. Kommunerna använder LF:s/SKL:s artikel som skäl för att inte behöva göra något. Med svagt underlag i en skruvad undersökning påstods att lärare inte ville se en statlig skola. Något som fått landets lärare att kraftigt protestera med debattartiklar mot ett förbund som sitter i arbetsgivarens knä.

Efterbörden av utspelet den 1 november är att ett lärarfack säger att man absolut inte vill justera huvudmannaskapet på något vis, och ett lärarfack säger att det är en möjlighet som kan bli nödvändig efter en utredning av kommunaliseringens negativa effekter.

Det vore för övrigt märkligt om ett beslut som visar sig ha så stora negativa verkningar som lärarkåren kunnat vittna om sedan 90-talet, inte på något sätt ska justeras och förändras.

Nu undrar givetvis vän av ordning vad som menades då LF motiverade artikeln med att nu skulle man lättare få med sig SKL och få kommunerna att göra som LF vill … Det kanske är just detta som är syftet, nämligen att hjälpa kommunerna gå emot landets lärarkår.

Vi rekommenderar Skellefteå kommun att istället läsa och hänvisa till någon av de undersökningar som Lärarnas Riksförbund tagit fram och som med statsitisk säkerhet och med seriösa tolkningar visar att lärarkåren vill ha ökad statlig styrning av skolan. Detsamma gäller för övrigt svenska befolkningen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla