“Charterskolor” och särskilt kvalificerade lärare

I artikeln ”Sverige har mycket att lära om att lära” skriver han om den i USA mycket uppmärksammade dokumentärfilmen ”Waiting for ’Superman’” av Davis Guggenheim. (Ja. det är just densamme Guggenheim som regisserade Al Gores Oscarsbelöndade klimatfilm "En obekväm sanning".)

Publicerad Av

I sin nya film beskriver han den amerikanska skolan och dess misslyckande. Söderman berättar att USA:s offentliga skolor kostar dubbelt så mycket idag som 1970, samtidigt som elevprestationerna är oförändrade. Dessutom är det svårt att få elever från studieovana hem att klara skolgången.

Söderman tar upp bland annat så kallade ”charterskolor”, där ungdomar från studieovana hem kan läsa vidare och där man till exempel har långa skoldagar och undervisning även på lördagar, eftersom detta gynnar de som inte får läxhjälp hemma.

I Guggenheims film talas också om högpresterande respektive lågpresterande lärare. Guggenheim menar att det är för lätt att få fast tjänst som lärare.

Johan Söderman påpekar att ”Waiting for ’Superman’” har mycket att lära svenska skolpolitiker. Han frågar sig: ”Varför inte låta statligt styrda charterskolor verka över kommungränserna i problemdrabbade områden?”

Och vidare:

”Om lärarlegitimationen uppnåddes först efter tio yrkesverksamma år, och inte efter ett år som i regeringens förslag, skulle den fungera som en sporre och karriärmöjlighet.”

Intressanta tankar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla