90-talsreformer ligger bakom mycket av skolans problem

Inlägget är skrivet mot bakgrunden av att svenska skolelevers resultat tappar mark i alla de internationella jämförelserna, som PIRLS, TIMSS och PISA. I den senaste PISA-studien förstärks de senaste årens tendens. Denna gång är bilden tydligare än tidigare och Sverige ligger nu inte längre på den övre halvan utan i mitten.

Publicerad Av

I "1990-talets skolpolitik bakom kunskapsrasetlänk till annan webbplats" nämner Sten Svensson en rad faktorer av vikt för kunskapsraset. Dessa är bl.a. kommunaliseringen, friskolereformen, det fria valet av skola och ett nytt betygssystem.

Vi noterar dock att i Svenssons analys undkommer kommunerna den hårdare kritiken. Istället klandras både gamla och nya regeringar. Men frågan är om SKL:s Anders Knape och kompani ska klara sig undan det ansvar för skolan som man haft sedan just 1990-talet? Det är inte rimligt, så ensidigt får man inte se på svensk skola.

Svensson påpekar dock mycket riktigt att fram till 1995 låg de svenska eleverna i den absoluta världstoppen, men därefter har resultaten fallit för varje ny undersökning. Han skriver också att det är det som skett sedan 1990-talet som är orsaken till de fallande elevresultaten. Delvis detsamma har Skolverket redan kommit fram till i den stora rapport som kom för ett år sedan, ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskolalänk till annan webbplats”.

När jag läser Svenssons försvar av 1970-talets skola, som jag själv gick i, så går mina tankar till den kloke författaren och skoldebattören Göran Hägg, som har skrivit att den svenska skolan befann sig på toppen någon gång i mitten av 1970-talet. Då fanns en balans mellan gammalt och nytt, mellan plugg och flum. Sedan dess har det gått neråt.

Sten Svensson skriver också:
"Under 1990-talet togs besluten om kommunaliseringen, friskolereformen, det fria valet av skola och ett nytt målrelaterat betygssystem. Alla dessa beslut togs i övertygelsen om att de skulle leda till bättre resultat. Kännetecknade för samtliga skolreformer under 1990-talet var att man inte gjorde några utredningar utan man körde igång direkt."

Inte undra på att det gick som det gick.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla