Dagens monopsonister gynnar inte skolan

I dag läser vi särskilt ett inlägg på ekonomibloggen Ekonomistas, som visar ett stort intresse för utbildningsfrågor genom sin medlem Jonas Vlachos.

Publicerad Av

Just densamme som kritiserat beslutet om lärarlegitimation, så Lärarnas Riksförbund delar inte alltid Vlachos ståndpunkter. Men han är en intressant debattör att följa.

Nu skriver han ett läsvärt inlägg om "Varför kommunerna inte höjer lärarnas lönerlänk till annan webbplats". Bland annat gör han en intressant analys av följderna att så kallade monopsomister länk till annan webbplats, alltså aktörer i den situation som kommunerna har idag där de är en dominerande arbetsköpare på en (skol)marknad - och därtill (ännu allvarligare) en arbetsköpare som inte tar det övergripande nationella ansvaret för utbildningens kvalitet och långsiktiga effekter.

Vi citerar:

"När kommunerna 1991 tog över arbetsgivaransvaret för landets lärare gick lärarna från att ha en arbetsgivare med monopolmakt till att ha 300 lokala monopsonister som arbetsgivare. En möjlighet var att kommunerna därmed skulle börja konkurrera med varandra om lärarna vilket skulle driva upp lönerna. Lärarkårens miserabla löneutveckling tyder dock på att detta inte hänt. Frågan är varför?

En möjlig, eller kanske till och med trolig, förklaring är att medan kommunerna faktiskt agerar som vinstmaximerande monopsonister så agerade staten på annat sätt när den var arbetsgivare. Den huvudsakliga orsaken till denna skillnad står att finna i att avkastningen på utbildning är något som ligger långt fram i tiden och som inte enbart kommer den enskilda kommunen till del. Kommunen själv bär alltså bara en liten del av kostnaden för en försämrad utbildning.

Mer specifikt har kommunen ingen anledning att ta hänsyn till landets framtida lärarförsörjning eftersom detta är något som påverkar landets alla kommuner."

Att Vlachos sedan landar i en kritik av lärarlegitimationen är synd och borde inte vara nödvändigt. Men det skulle kräva att han ännu tydligare såg poängen med att staten borde vara fullt ut ansvarig för skolans finansiering så att rätt resurser går till skolans undervisning och därmed skulle också lärarkvaliteten säkras bättre.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla