Skärpta krav på lärarutbildningarna får konsekvenser

Den stora skolnyheten idag är givetvis att så många lärosäten får sina lärarutbildningar underkända och examensrätterna indragna.

Publicerad Av

Av de 59 ansökningarna från universitet och högskolor om att examinera grundlärare beviljas bara 32 stycken, enligt beslut från Högskoleverketlänk till annan webbplats. Detta är något som applåderas av Lärarnas Riksförbund i ett pressmeddelande, "Hårda krav för grundlärarexamen nödvändigt", även om det kommer att betyda problem både för de enskilda lärosäten som förlorar examensrätten och även kan innebära problem för den framtida utbildningen av nya lärare. Här måste ansvariga följa utvecklingen och överväga insatser som att utöka antalet platser på andra orter. 

Vi läser en mängd bekymrade kommentarer från de olika lärosätena som underkänts. Exempelvis från landets största lärarutbildning vid Stockholms universitet, som inte får examensrätt för grundlärarutbildningen. Det är ett hårt slag som skadar universitetets prestige och i kommentarerna från universitetet verkar man skakade.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla