Stockholms universitet utan godkänd lärarutbildning

Bland annat Stockholm universitet, som tagit över den mycket hårt kritiserade lärarutbildningen vid nedlagda Lärarhögskolan i Stockholm, hörde till de som inte fick sin examensrätt för grundlärare godkänd. Södertörns högskola godkändes däremot.

Publicerad Av

Det tycks som om (stockholmstidningen) Dagens Nyheter drabbats av chocken när huvudstadens stora lärosäte befunnits undermålig när gäller lärarutbildningen. I en ledare betitlad "Ett missslyckande" läser vi:

"Att andelen sökande som fått avslag är så hög bidrar till misstanken att verkets egen roll varit något dubiös. Både otydlighet och en vilja att statuera exempel kan ha bidragit till det bedrövliga utfallet."

Statuera exempel, eller kanske följa sitt updrag? Nåväl, vi läser vidare:

"När ett verk fattar beslutmed så omfattande konsekvenser som det får när högskolor nekas examensrätt borde de berörda ha rätt till utförligare motiveringar. Dels för att de ska få vägledning inför kommande ansökningar. Dels för att visa att verket har god grund för sitt beslut.
Fredagen var en dålig dag inte bara för Stockholms universitet och alla de andra högskolorna som nekades examensrätt utan också för Högskoleverket. Med stor administrativ makt följer ett stort ansvar. Den som inte underbygger sina avslag utövar sina befogenheter på ett vårdslöst sätt."

Att fredagen var en dålig dag för svensk lärarutbildning på många håll i landet håller vi med om. Men problemet var väl det som (inte) gjordes under alltför lång tid ...

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter framgår att även skolan av förståeliga skäl är överraskad och skakad över Högskoleverkets beslut som innebär att universitetet förlorar 200-300 studenter.

"De som går på universitetet i dag påverkas inte, men man kommer inte kunna söka nästa år till utbildningen utan måste vända sig till andra lärosäten", säger vice rektor Anders Gustavsson till DN.

Tidigast 2012 tror han att Stockholms universitet kan ha undervisning igen på de nu underkända utbildningarna.

En som inte tror att Stockholms universitet ska räkna med att kunna fortsätta så snabbt är bloggaren Johan Kant. På sin blogglänk till annan webbplats skriver han:

"Jag tror heller inte att Gustavsson ska vara så optimistisk när det gäller att SU ska få tillbaka examenationsrätten så snabbt som till våren 2013, det kan nog ta betydligt längre. Jag skulle inte bli förvånad om det tar minst 5 år innan SU får utbilda lärare igen. Mitt förslag till Anders Gustavsson är att han under dessa år ska sätta ihop ett lärarprogram som är så grymt att attraktionskraften blir stor och att innehållet blir klockrent – inget flum."

All förändring är svår. Vi får hoppas att det kommer något gott av detta. För det är väl ändå det som är meningen? Om alla berörda håller detta i minne kan det underlätta.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla