Lärare med munkavle


På söndagen kunde vi se ett reportage i SVT Rapport, "Friskolelärare tvingas till tystnadsplikt" om att lärare i Sveriges största friskolekoncern, Academedia, är bundna av tystnadsplikt med skriftliga avtal. Inte bara när de är anställda utan också efter att de har slutat.

Publicerad Av

Att kritisera verksamheten på arbetsplatsen är något som kan skrämma lärare på både friskolor och på kommunala skolor. Det har vi kunnat läsa om i bland annat Lärarnas Riksförbunds mycket uppmärksammade rapport "Tystade lärare", som bloggen lyft fram flera gånger. I den har förbundets medlemmar i både den privata och offentliga sektorn besvarat en enkät om deras inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola.

På kommunala skolor har lärarna laglig rätt att lämna ut uppgifter om sådant de anser är missförhållanden, det har inte friskolelärare. Och på exempelvis friskolekoncernen Academedia får de alltså skriva på avtal om tystnadsplikt.

Detta är något som Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, är kritisk till:

"När man skriver på ett sånt papper då är det väldigt långtgående. Jag tycker det är beklagligt med tanke på att lärare kan behöva påtala oegentligheter", säger hon i nyhetsinslaget.

Att anställda får skriva under avtal om tystnadsplikt är inget ovanligt bland företag. Men Metta Fjelkner menar att lärare måste kunna få kritisera verksamheten.

"Skolan är skattefinansierad. Även om företaget drabbas av negativa konsekvenser för att anställda lärare påtalar något de tycker är fel, måste vi lärare ha den möjligheten inom privat såväl som kommunal skola."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla