Arbete mot mobbning ger hjälp i kunskapsuppdraget

Det är viktigt att tydliggöra att skolan också har ett ansvar för att arbeta mot nätmobbning. Detta är viktigt även för lärare. 

Publicerad Av

Men givetvis kan man inte ålägga lärare att ha koll på nätet i största allmänhet. Det gäller att det finns rutiner och att huvudmannen/skolledningen tar ansvar för att ge utrymme för detta. Särskilt bra är att involvera fritidsledare, som också nämns i artikeln.

Lärare ska absolut i första hand fokusera på kunskapsuppdraget/undervisningen. Men om elever mobbas och mår dåligt av skolrelaterad mobbning så skadas också inlärningen. Då måste skolan försöka göra något.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla