Vakna ur törnrosasömnen

Att bara satsa på valfrihet och alternativa former utan tydliga kvalitetskrav och sanktioner har lett skolan in i en mörk återvändsgränd där ”välviljan” lett till stora problem.

Ledarskribenten Hans Hjälte skriver att:

"Lärarnas Riksförbund ser de förändringar som genomfördes under 1990-talet som orsakerna att den svenska skolan har ’trasats sönder’. Jan Björklund brukar anklaga Socialdemokraterna för problemen i skolan. Men den senaste läroplanen och beslutet som banade vägen för vinstdrivande privatskolor togs under den borgerliga regeringsperioden på 90-talet.
Socialdemokraterna kan man dock anklaga för att de under sina tolv regeringsår inte gjorde något åt politikerflummet på skolområdet. Nu sitter vi både med en högerregering och en skola som, med Metta Fjelkners ord, innebär att Sverige kanske redan har förlorat positionen som kunskapsnation."

Hans Hjälte avslutar:
”Sverige är på väg att skapa en skolan som går baklänges in i framtiden. Där allt fler elever får allt svårare att kunna tillämpa sina kunskaper.
Är det inte hög tid för vissa socialdemokrater att vakna. Törnrosasömnen har visserligen inte varat i hundra år, men i åtminstone 15-20 har socialdemokratiskt politik varit mera av förvaltande karaktär än i egentlig mening framåtsyftande. Ska man tala om någon färdriktning så har pilen lutat åt höger.”