Skolan som demokratins grund

I en intressant krönika av lärarstudenten Fredrik Karlsson med titeln Skolan ska ”vila på demokratiskt grund”. Fast inte praktiken.nlänk till annan webbplats tas den känsliga frågan om yttrandefriheten och skolans demokratiska grund upp. 

Publicerad Av

Han påpekar att i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna uttrycks det att skolan skall vila på en demokratisk grund. Man frågar sig hur demokratisk den svenska skolan egentligen är och hur väl grundläggande fri- och rättigheter respekteras?

Fredrik lyfter fram undersökningen Tystade lärare från Lärarnas Riksförbund. Där svarade nästan 70 procent av lärarna som är anställda på friskolor och 53 procent av de kommunala lärarna att de inte skulle våga uttala sig offentlig i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare eller skola.

Bekymmersamma siffror.

Fredrik Karlsson skriver:
"Det kan inte och ska inte vara acceptabelt att det ser ut så här i en demokratisk stat som Sverige. Detta handlar om en av de mest grundläggande fri- och rättigheterna, nämligen rätten att fritt prata med media."

Han räknar upp flera exempel. Bland annat friskolor som tvingar sina lärare att skriva på en långtgående tystnadsplikt, eller elever som deltar i ämnet Livskunskap och inte får tala om vad de gör i samband med undervisning i "ämnet" i något annat sammanhang. Eller exemplet Tolvåkerskolan i Kävlinge där lärarna skrämts till tystnad.

Fredrik Karlsson tar också upp att allt fler skolor sätter upp kameraövervakninglänk till annan webbplats, eller börjar med slumpvisa drogtester av elever.

Han skriver:

"Striden om demokratin är inte över, den har precis börjat, och vi lärare kan, om vi bara vill, spela en nyckelroll för att föra Sverige i en riktning som innebär att vi förstärker den svenska demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna. Om vi ska vinna kampen om demokratin så måste vi kämpa varje dag, varje minut och varje sekund. Det är dags att vi vaknar upp och säger stopp nu till de som vill införa en omfattande övervakning av oss svenskar, genom lagar som FRA-lagen, Datalagringsdirektivet och IPRED. Striden om demokratin kan inte vänta till imorgon. Då kan det vara försent."

Krönikan avslutas med följande:
"Då kan vi stå i en totalitär polisstat där övervakningen av oss medborgare är mycket omfattande. Situationen för mänskliga fri- och rättigheter i den svenska skolan är inte bra och den blir allt värre. "


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla