Vilket ansvar tar SKL för skolan?

Steinberg beskrivs av de som känner till honom som en strålande föreläsare: "som ger lärare hopp, mod och inspiration" och en framstående författare: "'Världens bästa fröken' är den bästa handbok jag sett". En man som "verkar anse att lärare och undervisning är det viktigaste som finns.”

Publicerad Av

En sådan blogg bör man givetvis följa.

Idag läser vi ett intressant inlägg från i måndags om ”Tidsperspektivet”, där Steinberg reflekterar över hur olika tidsperspektiv – eller ansvar – påverkar lönesättningen i arbetslivet. Han skriver bland annat:

"Långsiktiga mål, långsiktiga planer, god framförhållning bidrar till framgång. Den som ser varje lektion som en enskild företeelse utan sammanhang och utan framtidsblick klarar sig sämre. De som lyckas är ofta de som kan planera sin tid.

Hur är det inom kollegiegruppen? Ju längre tidsfokus ni har desto bättre. Är fokus på dagens kriser och problem, så missar man helheten. Är fokus bara på elever med problem, så missar man sammanhanget. Ibland gäller det att lyfta blicken."

Värt att fundera över. Och i synnerhet kan man fundera över vilket tidsperspektiv Sveriges Kommuner och Landsting har för skolan? Vilket ansvar är de beredda att ta?

Vill de bara lösa bemanningsproblemet för nästa lektion (och därmed se skolan som en verkstad eller produktionsenhet) eller vill SKL lyfta blicken och se generationer framåt och lyssna till lärarna när man gemensamt utvecklar verksamheten? Vågar skolhuvudmannen satsa på FOU i skolan med lärarnas hjälp? Vågar man ha skolans och elevernas bästa för ögonen, och inte bara se nästa kommunbudget?

Ett svar lär vi få när innevarande avtal ska utvärderas inom kort och även när det klarnar vilket slags avtal som SKL vill teckna i den kommande avtalsrörelsen. Vilket tidsperspektiv visar man då?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla