Överklaga betyg svårt genomföra i praktiken

Under onsdagen presenterades förslaget kring elevers rätt att ompröva betyg genom överklagande. Förslaget går bland annat ut på att slutbetyg från grundskolan och samtliga betyg från gymnasieskolan ska kunna överklagas.

Publicerad Av

Förslaget motiveras med att betygsättande är en form av myndighetsutövning, och möjligheten till omprövning skulle stärka elevernas rättsäkerhet. Lärarnas Riksförbund menade i ett pressmeddelande att om betygsättning är en myndighets­utövning - vilket det är - så måste det också finnas ett system för överklaganden.

Men hur det ska se ut är oklart. Det förslag som lagts fram visar att det finns stora problem. Lärare ska kunna fokusera på att undervisa, och inte lägga tiden på ännu mer dokumentation.

Lärarnas Riksförbund ser också stora problem. Överklaga betyg må vara önskvärt i teorin, men svårt genomföra i praktiken. Bland annat beroende på betygsättningens komplexitet så blir det mycket svårt att genomföra i praktiken.

Utbildningsminister Jan Björklund hade redan bestämt sig och tyckte att förslagets nackdelar är större än fördelarna och att det inte bör genomföras.

"Förslaget innebär en kraftig byråkratisering eftersom det krävs så mycket mer dokumentation. Lärarna ska lägga sin tid på undervisning, sa utbildningsministern i sin kommentar. Han kommer dock invänta remisssvaren innan ett definitivt beslut fattas. 

Förslaget anses också dyrt eftersom den kvarts miljard som utredningen beräknar kostnaden till bara tar hänsyn till själva omprövningarna, inte till den ökade byråkratin. Dessutom avhjälper förslaget inte problemet med den ökande betygsinflationen eftersom överklagade betyg bara skulle kunna höjas men aldrig sänkas.

Lärarnas Riksförbund ger Björklund rätt i kritiken mot förslaget:

"Det får inte bli så att det är fritt fram att förutsättningslöst ompröva vilka betyg som helst. Då finns risken att lärare och rektorer inte kommer att hinna med mycket annat än att ägna sig åt betygsomprövningar, säger ordförande Metta Fjelkner till tidningen Skolvärldenlänk till annan webbplats.

Tidningarnas Telegrambyrå vinklade det alltför positivt och menade att Lärarnas Riksförbund var övervägande positivt. Sanningen var snarare att förbundet i bästa fall var försiktigt positivt. TT valde också att bortse från att förbundets pressmeddelande var fullt av krav som måste uppfyllas för att ett system för överklagande av betyg ska fungera.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla