Överklagande av betyg lyfter knappast svensk skola

Anne-Li Lehnberg diskuterar hur viktig frågan om överklagande och omprövning av betyg egentligen är. Hon anser att rätten att få överklaga sitt betyg är viktig, men att man inte får glömma bort de verkliga utmaningarna i skolan.

Publicerad Av

Anne-Li Lehnberg skriver bland annat om förslagen i utredningen ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg”:

Principiellt är det ett viktigt förslag, i synnerhet som betyg kan betraktas som myndighetsbeslut. Med tanke på att de dessutom påverkar ungas möjligheter till utbildning och yrkesval är det närmast absurt att de inte går att överklaga. I flera andra länder, däribland Finland vars skolsystem påminner om Sveriges, har möjligheten funnits länge.”

Samtidigt konstaterar hon att ”det är inte möjligheten att överklaga betyg som är nyckeln till bättre skolresultat för elever från studieovana hem. Det kommer inte heller att minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildningar.

Anne-Li Lehnberg menar också att ”utredningen om betygsomprövning har också till viss del överskuggat en annan aktuell utredning: Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, vars slutsatser kan sammanfattas med att jämställdheten i grund- och gymnasieskolan är en katastrof. För att komma till rätta med de problemen behövs andra åtgärder: fler lärare med bättre kompetens inte minst i genusfrågor, mindre elevgrupper och mer stöd åt ungdomar med särskilda behov.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla