Förintelsens offer ska minnas

Minnet av denna dag högtidlighålls över hela världen. Även Lärarnas  Riksförbund uppmärksammar dagen på sin hemsida.

Publicerad Av

Besök den gärna och läs om några av arrangemangen i dag. Läs också om vad Lärarnas Riksförbund gör för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

Genom kunskap och medvetenhet om vilka mekanismer som vi måste hejda från att få arbeta ostört så bidrar förbundet till att öka kunskapen och medvetenheten. Här är ämnesforumet för Humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen som samarbetar med stiftelsen Expo och förlaget Natur och Kultur mycket aktivt.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla