Lärarstudenter får undermålig utbildning

Det var lärarstudenten Caroline Jarheim som tog bladet från munnen och berättade om hur lärarutbildningen ser ut i dag. Läs hennes artikel, De som läser till lärare stämplas som oviktigalänk till annan webbplats.

Publicerad Av

Hon skriver bland annat om att lärarstudenter idag har i genomsnitt fyra lektionstimmar i veckan, och att det anser hon vara för litet.

"Under lärarutbildningen får man hela tiden höra att våra ämnen innehåller så pass mycket mer än vad som kommer fram under lektionerna, men det finns ingen tid att lära ut allt."

Ja, man undrar ju då när ämneskunskaperna ska läras ut och om det verkligen ska räcka med förkortad kursversion just för lärare? Det är som bakvända världen att den som ska lära ut ska få komprimerade kortkurser där man knappt lär sig mer än vad skoleleven ska lära sig.

Caroline lyfter också fram att avhoppen från lärarprogrammet är stora.

"... många blir besvikna och oinspirerade när man efter ett tag förstår att man nästan hinner jobba heltid samtidigt som man går på lärarprogrammet på heltid."

I en kommentar till en annan kommentar av artikeln förklarar Caroline Jarheim varför hon vill ha mer lektionstid och mindre självstudier:

"Vi måste få chansen att lära oss hur vi ska hantera situationer i klassrummet, och det är därför vi går lärarutbildningen."

Fullständigt självklart kan tyckas. När lärarutbildningen nu görs om kan man hoppas att betydligt mer tyngd läggs på såväl ämneskunskaper som lärarmetodiken.

Detta har för övrigt Lärarnas Riksförbund krävt under lång tid. Läs exempelvis Skilj utbildning och löner för olika slag av lärare där Metta Fjelkner 2008 dömde ut likriktningen av lärarutbildningen och menar att den gemensamma lärarutbildningen och jämlika ingångslöner för alla lärare, gymnasielärare såväl som förskollärare, gjort det svårt att rekrytera de bästa begåvningarna till grundskola och gymnasier.

Läs också Lärarnas Riksförbund kräver totalöversyn av lärarutbildningen där Metta Fjelkner 2007 krävde att regeringen skyndsamt tillsätter en statlig utredning som ska se över utbildningen.

Nu är också en ny utbildning på väg. Vi får se om Carolines efterföljare kommer att bli nöjda.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla