Tidningen Skolvärlden ökar

Att formgivningen uppskattats och innehållet inspirerat andra tidningsmakare har noterats. Nu kan vi också konstatera att även läsarna uppskattar papperstidningen. Skolvärlden är ett magasin som lyfter.

Publicerad Av

Enligt helårssiffrorna från Orvesto Konsument har nya Skolvärlden under 2010 ökat sin räckvidd i den senaste mätningen från 101 000 läsare till 113 000 läsare.

Samtidigt ser vi att konkurrenterna och kollegorna på Lärarförbundets Lärarnas Tidninglänk till annan webbplats har tappat 18 000 av sina läsare. Man har minskat från en räckvidd på 241 000 till 224 000. Detta trots att diverseförbundets medlemsantal ökats med ett par tusen genom att nu dubbelansluta folkhögskollärarna som är med i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL.

Nämnas kan att en annan tidning på skoltidningsmarknaden, Skolledaren, också har tappat läsare under mätperioden, från 32 000 till 26 000 läsare.

Nej, storleken är inte allt, det är en slogan som Lärarnas Riksförbund omhuldar. Kvalitet är betydligt viktigare.

Kvalitet är att göra det bästa för medlemmarna/lärarna med de skarpaste och bästa ombuden och att driva den bästa opinionsbildningen för att påverka framtidens utbildningspolitik – och att ge allt för läsarna och göra den bästa, mest tillgängliga och intresseväckande tidningen.

Målet måste vara att kunna kombinera kvalitet med att alltfler vill vara med på resan mot framtiden med Lärarnas Riksförbund och Skolvärlden.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla