Viktigt stå upp för lärarkåren

Nu är Malin Siwe kritisk till att Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner försvarar lärarkåren och inte hukar när fördömande kommer. Vi tål det. Och det Siwe bland annat vill se är just en bättre lärarutbildning, vilket LR länge kämpat för.

Läs hennes inlägg i Fokus härlänk till annan webbplats.

Det finns alltså två lärarfack som ser lite olika på vad som är bäst för svensk skola. Tydligast syntes skillnaden mellan lärarfacken den 1 november förra året. Då kunde många lärare som valt att vara kvar i LF, Lärarförbundet, förvånat läsa att deras åsikter inte var vatten värda. Läs debattartikellänk till annan webbplats från LF här och debattartikellänk till annan webbplats från LR här. Jämför sedan. Budskapen är helt olika och ett väckte stor upprördhet i lärarkåren, som inte kände igen sig i hur en undersökning presenterades.

Om någon varit ”abderitiska/debila/imbecilla” (som Siwe så målande skriver) så inte är det Lärarnas Riksförbund, där man alltid kämpat för undervisningen och stått på de välutbildade behöriga lärarnas sida.

Det var förbundet länge rätt ensam om. Det har varit tufft, särskit då tidsandan menat att omsorgen var det viktiga och kunskapen kunde komma i andra hand. Då var det inte lätt att stå upp för kunskap och kvalitet, inte ens på det lärarfack som fanns inom den akademiska Saco-sfären. Ännu mindre gjordes det på andra håll.

Nu har dock tidsandan vänt och mycket av det som sker inom skolan har efterfrågats och understötts av Lärarnas Riksförbund. Det som återstår är att lärarna uppgraderas och ges förutsättningar att verkligen ta allt det ansvar de har. Hittills har de tagit detta ansvar trots allt sämre villkor. Men det underlättar om lärare har rätt förutsättningar och inte främst antas vara administratörer och ”vuxna förebilder”. Lärare ska lära ut, öppna vägarna till nya kunskaper och vara den ledare som eleverna behöver i sin egen utveckling till välutbildade och medvetna samhällsmedborgare.

För övrigt noterar vi i kommentatorsfältet till Siwes artikel att LF fortsätter påstå att man organiserar 75 procent av alla lärare. Det stämmer inte. Endast cirka 30 procent av medlemmarna är lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Alltså där de som i dagligt tal benämns lärare arbetar.
En stor andel medlemmar i LF är "övriga" som kantorer, elevassistenter, måltidspersonal osv. Däremot kallas alla medlemmar i Lärarförbundet för lärare. Men det är en helt annan sak ...

Läs mer om LF:s sammansättning i ett tidigare blogginlägg här.