Berättigade frågor från lärare

Det är ombuden Martin Sjögren, Peter Nilsson, Lena Andersson och Barbro Lundberg som som efter Lärarnas Riksförbunds utbildningsdagar vänder sig till kommunpolitikerna med en rad frågor:

Publicerad Av

"Hur ska ni som lokala politiker verka och arbeta för att:

– lyfta den svensk skola som uppvisar sjunkande resultat? Hur tar ni ert ansvar för att vända trenden?

– höja läraryrkets status? Yrkets status fortsätter att sjunka. Detta leder till de bästa studenterna i varje årskull väljer bort läraryrket. Sverige behöver att de bästa väljer att bli lärare. Vad planerar ni att göra i er kommun för att höja läraryrkets status?

– ingen elev lämnar lågstadiet utan tillräckliga kunskaper i att läsa, skriva och räkna?"

Vi återkommer om de får några svar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla