Obehöriga i skolan kartläggs

Situationen på många håll i landets skolor är att många obehöriga arbetar som lärare i skolan. I och med att endast legitimerade lärare ska få sätta betyg från 2015 blir det nu viktigt att höja nivån och fortbilda eller nyrekrytera utbildade lärare.

Publicerad Av

I Correnlänk till annan webbplats läser vi att Linköpings kommun, som en av de första kommunerna i landet, har kartlagt hur många obehöriga man har och vilken kompetens lärarna har. Bristen är att kartläggningen endast berör lärare i den kommunala skolan. Det är känt att andelen obehöriga är betydligt större i friskolor än i kommunala skolor. Där kan uppåt hälften av de som arbetar som lärare vara utan lärarutbildning.

Kartläggningen i Linköping visar att ett 70-tal av kommunens grundskollärare i Linköping inte har någon examen, och därmed inte uppfyller ens de grundläggande kraven för lärarlegitimationen.

Det är mycket märkligt - och nog betecknande - att alla kommuner inte redan kartlagt vilken utbildning deras lärare - och de som arbetar som lärare - har. Hade kommunerna varit intresserade av undervisningens kvalitet så hade det varit en självklarhet att ha koll på detta.

Nu tvingas man till slut göra det då regeringen beslutat att införa en lärarlegitimation. Kommunerna behöver överrocken staten. Fråga är bara när överrocken ska kastas och staten ska kliva in och ta över hela ansvaret för skolans kunskapsuppdrag och undervisningskvalitet? Vi behöver knappast mer rapporter om olikvärdigheten och orättvisan i skolan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla