Skolchef talar ut om skolan

På lördagen kunde vi i Skånskan läsa om Höör kommuns frispråkige skolchef Martin Persson som hade informerat fullmäktige om den nya skollagen. Enligt artikeln "Höörs skolchef till attack mot skolan", passade han då också på att rikta svidande kritik mot den svenska skolan.

Publicerad Av

Persson gav sin bild av skolan, med kurage som man skulle vilja se hos fler ansvariga i kommuner och bland skolhuvudmän.

”Skolan har alltför länge ägnat sig åt sociala och psykologiska processer i stället för vår huvudsyssla som faktiskt är att lära ut kunskap”

Och:

”Jag säger inte att vi inte ska bry oss om elever med problem, men vår huvudfokus ska hela tiden vara att lära ut.”

Martin Persson beklagade också att männen i stort sett lämnat läraryrket eftersom lärarlönerna inte hängt med i utvecklingen.

”Männen har lämnat skolan och vi har tappat på det. I dag är 82 procent av lärarna kvinnor och 18 procent män.

Martin Persson gav också forskarkåren en känga för att man fokuserat för mycket på detaljfrågor som kvarsittning och läxor.

”I stället borde man ställt frågan: Vad är det egentligen som påverkar resultaten mest?”, sa Martin Persson och menade att läraren är den absolut viktigaste personen för att vända skolans dåliga resultat.

Tänk om fler skolchefer talade om dessa saker snarare än att skriva under debattinlägg orkestrerade av SKL, som under den förra avtalsrörelsen? Och tänk om de sedan fokuserade sin verksamhet på att ge lärarna de bästa förutsättningarna att sköta sitt jobb.

Exempelvis såg till att det finns tillräckligt med tid för lärarna att kunna planera och förbereda sina lektioner, samt följa upp och efterarbeta sin undervisning.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla