Debatt om mobbningsutvärdering

Det skulle kunna vara en filmtitel, men det är ett sätt att beskriva den intressanta debatt som pågår i Sydsvenskan. Där diskuteras den genomgång av mobbningsprogram som Skolverket presenterade i slutet av januari och som Lärarnas Riksförbund har kommenterat.

Publicerad Av

Den 14 februari gick så fyra forskare ut i en debattartikel där de menade att Skolverkets granskning inte var tillförlitlig, "Slutsatser om mobbning håller inte". Artikeln där Skolverkets arbete sågas avslutades med följande:

”I avvaktan på tillförlitliga svenska utvärderingar är vårt råd till skolpersonal att ta hjälp från utländsk forskning, eller från Brottsförebyggande rådets systematiska sammanställning om antimobbningsprogram.
Avslutningsvis vill vi uppmana Skolverket och andra aktörer att genomföra ytterligare granskningar av utvärderingen. Det bör enligt vår mening leda till en nyansering av slutsatserna som nu sprids till Sveriges skolor.
Det är en skyldighet mot alla de elever som idag drabbas av mobbning.”

Idag får de svar på tal av Skolverket, "Slutsatser om mobbning håller". De åtta forskarna bakom studien skriver tillsammans med Skolverkets tillförordnade generaldirektör Helén Ängmo att:

”Rapportens slutsatser vilar på gedigen vetenskaplig grund och ger svar på hur olika insatser enskilt eller i kombination med varandra fungerar under olika omständigheter tillsammans med forskarna bakom utvärderingen.”

De avslutar sin artikel med följande:

”Det påstås i artikeln att det finns en risk att skolor överger tanken på att arbeta systematiskt med program. Om det är något rapporten framhäver så är det betydelsen av ett systematiskt arbete, att det bygger på en kartläggning av skolans egna förutsättningar och involverar all personal och elever.
Effektiva insatser bör användas men inte sådana som visat sig kunna leda till ökad mobbning.
Utvärderingen har tagit fram kunskap om hur arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling fungerar i praktiken i svenska skolor. För skolorna och inte minst för de utsatta barnen och eleverna ger den nya kunskapen underlag för ett förbättrat arbete mot mobbning. ”

Samtalet lär fortsätta.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla