Stora skillnader mellan skolor i olika kommuner

Idag läser vi Skolvärlden om den nya rankningen av landets kommuner när det gäller kvaliteten på deras skolor. Se hela listan härlänk till annan webbplats.

Publicerad Av

Den stora skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor är ingen tillfällighet. Det kan vi läsa om i denna intervju,”Det här varnade vi för när skolan kommunaliseradeslänk till annan webbplats”, med Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

"Det var precis det politikerna ville med kommunaliseringen av skolan. Det är hög tid att tala klarspråk, säger Metta Fjelkner.

I Skolvärldens rankning som tagits fram tillsammans med Lärarnas Riksförbund kan man se att oavsett vilka faktorer som undersöks är skillnaderna mellan kommunerna mycket stora.

"Genom att det är kommunerna som bestämmer över skolan uppstår det per definition olikheter som dels beror på kommuninvånarnas socioekonomiska sammansättning, dels hur mycket kommunpolitikerna är beredda att satsa på skolan", säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund arbetar nu fram en modell för hur en ny resursfördelning skulle kunna se ut. Metta Fjelkner understryker att det inte handlar om att gå tillbaka till samma system vi hade före 1989.

"Det går inte. Sverige ser i dag helt annorlunda ut. Därför gäller att hitta en ny modern form av statligt huvudmannaskap för skolan."

Ett långsiktigt mål är att staten fullt ut ska finansiera grundskolan.

"Den ska också med hjälp av tydliga regler och krav och återkommande inspektioner styra skolans verksamhet. Alla  elever ska garanteras det stöd de behöver för att nå målen. Därmed inte sagt att staten också ska driva skolorna", säger Metta Fjelkner.

Undersökningen har plockats upp av många medier. Bland annat SVT, TV4 och SRlänk till annan webbplats samt TT som vi kan läsa i bland annat SvDlänk till annan webbplats och GP.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla