Halvera skolbyråkratin

"Det är dags för politiker att göra nödvändiga effektiviseringar", skriver Ilija Batljan (S), landstingsråd, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Robert Noord (S), Haninge kommun.

Publicerad Av

Bakgrunden är de granskningar av hur resurser till skolan fördelas som Lärarnas Riksförbund har gjort. Dessa granskningar visar att fem miljarder kronor skulle kunna frigöras och läggas på undervisning istället för skolbyråkrati.

Artikelförfattarna för bland annat fram följande punkter:

"• Staten och regeringen måste ta sin del av ansvaret för att effektivisera myndigheterna så att resurserna kan användas där de gör mest nytta, det vill säga hos läraren i de enskilda klassrummen. Men även kommunerna måste bli bra mycket bättre. En gemensam målsättning bör vara att skoladministrationen ska halveras till år 2015.
• Skolinspektionen bör få ett ännu vassare mandat att granska hur skattebetalarnas resurser används i skolan så att skolans kärnverksamhet, själva undervisningen, prioriteras. Myndigheten bör få i uppgift att årligen redovisa hur stor andel av de samlade resurserna som går till undervisning och hur stor del av resurserna som används till administration.
• Regeringen måste se till att presentera en jämförelse mellan olika kommunala och fristående huvudmän och hur stor del av deras resurser som går till ren undervisning.
• Utredningen av skolans kommunalisering som utlovats måste innehålla direktiv om att också granska utvecklingen av de totala administrationskostnaderna i skolan sedan kommunerna tog över huvudmannaskapet."

Frågan är nu om regeringen vågar eller orkar ta tag i detta grundläggande problem? Eller om de gör som politikerna gjort förut. Alltså slår ut med händerna och säger:
"Oj vad jobbigt det verkar. Vi ser problemen, men vi väljer att köra på som förut ..."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla