Bättre lärarutbildning

Idag läser vi en intressant artikel på debattsajten Newsmill. I "Gör om lärarutbildningen i grunden!" skriver socialdemokraten Alexander Nordgren om behovet av en ny lärarutbildning och behovet av en ny socialdemokratisk skolpolitik

Publicerad Av

Han skriver att: "Det är dags för socialdemokraterna att ta initiativ till en omfattande diskussion om lärarutbildningen och med öppna armar bjuda in kunniga lärare, som till exempel, Stavros, Lärarnas Riksförbund och andra organisationer liksom forskare på området. Förhoppningsvis leder det fram till en ny och mycket bättre lärarutbildning. I en sådan diskussion bör frågan vara: Hur och var kan den pedagogiska undervisningen bäst bedrivas?"

Nu är det just på gång en ny lärarutbildning. Vi får väl se om den faller Alexander på läppen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla