Ett perverterat skolsystem?

Skolan debatteras också på landets kultursidor. Under helgen läser vi följande intressanta inlägg:

Publicerad Av

"Perversa ekonomiska villkor tvingar lärarna att sätta höga betyg samtidigt som kunskapsnivån sänks. Det är dags att börja tala om skolans verkliga problem", skriver den konservative kulturdebattören och statsvetaren Johan Tralau i "De höga betygen sänker skolan", DN Kultur.

Han konstaterar att alla är eniga om att utbildning är nyckeln till framtiden och att det är "hög tid att tala om det verkligt svåra ämnet i utbildningspolitiken: kvaliteten."

Han fortsätter:

"Utbildningspolitiska debatter brukar handla om de gamla välkända frågorna, med välkänd utdelning i olika politiska läger – burkor, mobiltelefoner, vinster i skolföretag. Men det avgörande och sällan diskuterade är att man i skolan och på universitetet har byggt in perversa ekonomiska incitament som gör det svårt eller omöjligt för lärare och skolledare att inte sänka kraven i utbildningen."

Tralau har insett att med de ekonomiska incitament som införts i svensk skola, där man tävlar om eleverna och tjänar på att få igenom så många som möjligt, leder till att kvalitet kommer i andra hand. 

"det system som vi har haft sedan början av 90-talet är som gjort för att man skall sänka kraven, inte höja dem."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla