Skolinspektionen ger Tolvåkerskolan respit

Så kan vi läsa att Skolinspektionen inte anser att den mycket hårt kritiserade Tolvåkerskolan i Kävlinge behöver tvångsförvaltas av staten.

Publicerad Av

Skolan som visat stora brister, vad man kan sluta sig till huvudsakligen på grund av att kommunen inte brytt sig om verksamheten tillräckligt. Den har exempelvis haft en extremt stor personalomsättning. Vissa klasser har fått byta lärare mer än femtio gånger under sin högstadietid. Fullständigt barockt!

I ett yttrande till regeringen skriver Skolinspektionen att det ännu är för tidigt att uttala sig om vilka effekter som de åtgärder kommunen vidtagit kommer att få.

En uppföljning är planerad till i maj. Vi får väl se hur det går.

Skolan kan ha räddats av gongongen – eller rättare sagt av rådiga föräldrar som tröttnade och anmälde skolan. Skolinspektionen verkar inte ha varit på väg att agera dessförinnan i alla fall …


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla