Huvudingången bättre än bakvägen

Den tidigare chefredaktören för Lärarnas Tidning är även författare till en kongressrapport för Lf där han granskade det fria skolvalets följder för likvärdigheten i skolan. Han kom då fram till att segregationen inom skolan har ökat till följd av det fria skolvalet.

Publicerad Av

Nu skriver han i ”Osant om styrningen av skolan” att Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner driver en kampanj tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund. ”Kampanjen” ska gå ut på att skolan ska återförstatligas.

Det är intressant att Svensson med fast förankring hos Lf inte känner eller hör vad lärarkåren ger uttryck för. Det är svårt att tro att de medlemmar som verkligen är lärare i Lf inte tycker som lärarna i Lärarnas Riksförbund. Flera omfattande undersökningar visar att lärarkåren, liksom väljarkåren i stort, vill se att staten tar ett ökat ansvar för skolan. Om man sedan vill kalla det för återförstatligande eller något annat är mer en öppen fråga.

Svenssons poäng är att staten bakvägen redan förstatligar skolan, så då behövs ingen förändring av huvudmannaskapet. Märkligt att bakvägen ska var mer attraktiv än huvudingången i skolans värld? Varför smussla om det nu krävs ett ökat statligt ansvarstagande? Det anser lärarkåren. Men av någon anledning får man inte tala om vad det egentligen handlar om! SKL ska måhända inte förargas?

Under Lärarnas Riksförbunds framtidsdagar sa dock 300 ombud och företrädare för lärarkåren att de vill ha ett tydligt och öppet statligt ansvar för skolan. Likaså var LR:s kongress 2008 glasklar. Siktet är inställt på ett förändrat huvudmannaskap.

Att göra denna fråga till en fråga för enbart Metta Fjelkner är verkligen "hedrande". Men för LR:s företrädares del handlar det om förbundets ställningstaganden. Inte om vad ordföranden tycker i den ena eller andra frågan. Men så är det kanske inte i det förbund som står Sten Svensson nära?

Svensson menar att allmänt tal om förstatligande är populism och omöjligt att genomföra. Ja, kanske är det lika omöjligt som det en gång ansågs vara att genomföra en kommunalisering av skolan mot en hel lärarkårs protester ...

Om man följer debatten och verkligen lyssnar på vad människor säger i dag, så är det svårt att missa att vinden har vänt. Alltfler inser att lärarna hade rätt. I alla fall Lärarnas Riksförbund, som stod upp för lärarkåren då det gällde.

Nu kan allt hända. Oavsett vad förändringsobenägna och konservativa skolbyråkrater, politiker och fackförbundsföreträdare i Pedagogiskt Magasin må tycka.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla