Utvärdering av skolreformer stöds av majoritet i riksdagen

Riksdagens utbildningsutskott röstade på tisdagen igenom en motion som kräver att de stora skolreformerna från 90-talet ska utredas och utvärderas. Precis det som Lärarnas Riksförbund krävt.

Publicerad Av

"Detta är ännu ett glädjande besked från riksdagen på kort tid", säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i ett pressmeddelande i dag.

Vänsterpartiet fick stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och även av Sverige­demokraterna om att utreda kommunaliseringen av skolan, men också det fria skolvalet och friskolereformen.

Utredningen är viktig”, säger Vänsterpartiets Rossana Dinamarca till Ekotlänk till annan webbplats.

Till Skolvärldenlänk till annan webbplats säger hon:

"Det känns fantastiskt att motionen är antagen. Det här är en otrolig viktig utredning eftersom både forskning och Skolverket på senare år visat på att de tre stora skolreformerna gjort effekt och försämrat både likvärdigheten och elevernas resultat."

Lärarnas Riksförbund välkomnar givetvis att utbildningsutskottet kräver en bred utvärdering av 90-talets skolreformer.

"En ordentlig och djupgående utredning och utvärdering av skolreformerna är nödvändig för att man ska kunna stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning. Här har vi sett stora problem i dagens skola", säger Metta Fjelkner.

Eftersom alla oppositionspartierna stödjer motionen så kommer riksdagen med största sannolikhet att rösta igenom den när den läggs fram den 30 mars.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla