Investera i läraryrket och respektera lärarna

Robinson berättade underhållande, tänkvärt och vältaligt om hur, som han menar, skolsystemet hämmar kreativiteten hos eleverna.

Publicerad Av

Hos Skavlan talade Ken Robinson bland annat om att barn och elever ogillar rutinövningar, det dödar deras intresse och engagemang. Han ifrågasätter också den "ADHD-epidemi" som han menar drabbat västvärlden. Till viss del menar han att den beror på eleverna och barnen är rastlösa och understimulerade i skolan.

Dessutom förklarade Robinson att han egentligen ogillade allt tal om olika "ämnen" i skolan. Istället vill han tala om "disciplines". Inom universitetsvärlden betyder disciplin ett universitetsämne som bygger på vetenskaplig forskning och metodik. Ordet anger också att ämnet är avgränsat från andra universitetsämnen och att vissa frågeställningar renodlas. Så nog kan man köpa den beteckningen?

Vidare så menade han att det måste finnas en betoning på basfärdigheter för att eleverna ska kunna utveckla sin kreativitet och han är för betyg och stardandariserade mätningar, men befarar att vi lägger för stor vikt vid just själva mätningen idag. 

Slutligen underströk Ken Robinson betydelsen av världens viktigaste yrke, en insikt som läsaren av denna blogg säkert delar. 

"Om vi vill verkligen förvandla vår utbildning måste vi investera i läraryrket. Vi måste respektera lärarna och ge dem de rätta verktygen."    

Se också för övrigt den intressanta och mycket spridda animerade föreläsningen med Ken Robinson på RSA, "Changing Education Paradigmslänk till annan webbplats". Här sammanfattas Robinsons tankar om skola och undervisning.

I samma program kunde vi också se ett reportage om Scott Flansburg, som kallas "den mänskliga räknemaskinen". Han åker världen runt och föreläser samt entusiasmerar elever och lärare med sitt budskap att alla kan räkna. Han försöker visa det vackra i matematikens mönster. Nu är han i Sverige, där han onekligen behövs. Flansburg vill få oss att slå på kalkylatorn i våra hjärnor. Fascinerande budskap.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla