Katederundervisningen återupprättas

Ska det vara dags för utbildnings-Sverige att lyfta fram katederundervisningen som den mest effektiva undervisningsmetoden?

Publicerad Av

Många lärare har givetvis vetat om det, dock har de avstått från att tala högt om det.

Men vinden har vänt. Det är dags att lämna Caligula-bilden när det gäller synen på lärare och på katederundervisning. I en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans katederlänk till annan webbplats” menar utbildningsminister Jan Björklund att lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Därför måste läraren åter ta plats i klassrummet.

Björklund menar att avskaffandet av ”katederundervisningen” har skadat skolan och är en viktig anledning till sviktande skolresultat och ökade klassklyftor.

Han kommer med nyheten att man i den nya skolförordningen kommer att skriva in att eleverna ska få ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad undervisning.

”Mycket talar för att en viktig anledning till både de sviktande svenska resultaten och de ökande skillnaderna är att svenska elever i stor utsträckning lämnas ensamma i sitt arbete. En strävan från tongivande politiker och pedagoger att komma bort från katederundervisningen innebar krav på mer självständigt arbete från elevernas sida och mindre strukturerad undervisning. Dessa förändringar har med stor sannolikhet sänkt resultaten och ökat klassklyftorna."

Lärarnas Riksförbund välkomnar detta besked som går helt i linje med att en ny lärarlegitimation införs och att läraryrkets betydelse och roll lyfts fram.

Den alltid like vakne bloggaren Johan Kant har kommenteratlänk till annan webbplats Björklunds debattartikel.

”När ordet katederundervisning kommer upp ryggar många tillbaka och får dåliga 'vibbar'. Det smakar lite illa i munnen! Därför att definitionen av katederundervisning inte stämmer överens mellan lärare och lärare, lärare och lärarutbildare och lärarutbildare och utbildningsminister."

Många kommenterar Björklunds debattartikel idag.

Någon påpekar att en viktig faktor för lärarens status faktiskt också är lönen och att internationellt så ligger lärarlönerna mycket högre än i Sverige.

Bland annat läser vi:

"I många kommentarer frågas det hur självständigt arbete och kreativitet platsar i Björklunds skola. Jag vill påpeka att för att arbeta självständigt måste man veta hur man ska arbeta och med vad och en förutsättning för kreativitet är oftast goda förkunskaper samt arbetsdisciplin. Björklunder tänker längre/…/”

Men Björklund får också mothugg. En annan kommentar lyder:

”Ännu ett kapitel i 'Svensk Folkeparti skyller ifrån sig'. Ännu en reform föreslås som saknar all grund i forskning och beprövad erfarenhet. Svensk Folkeparti har nu haft ansvar för skol och utbildningsfrågor i över 4 år, allt blir bara sämre. Allt är sossarnas fel eller möjligen Staafs regering i början på av 1900-talet. Svensk Folkeparti talar med brösttoner, pekar med hela handen, och längtar till den "finska" skolan med militär disciplin. Men hur utvecklas det finska samhället i jämförelse? ”

Ännu en kommentar lyder:

”Balans är nyckelordet! Jag bor utomlands på den europeiska kontinenten, i ett land där normen är den katederledda, mycket auktoritära sortens undervisning. Med resultat att människor här har en i jämförelse oerhört dålig kunskap och allmänbildning. Korvstoppning är metoden inför prov, eftersom man ska kunna saker utantill. Inget fokus på problemlösning alls. Samtidigt måste barn ha klara riktlinjer - att lämnas vind för våg att själv finna ut vad man ska göra är också förödande för resultatet!”

Vi avslutar med denna kommentar:

”Enkel lösning, förstatliga skolan, stäng friskolorna som inte har en tydlig profil (Vi ger alla godkänt är ingen profil), höj lärarlönerna med 100%, anställ kontorspersonal som sköter dokumenthantering, ha rektorer som är pedagogiska ledare inte ekonomer. Sluta tramsa och låtsas att det beror på något annat bara för att ni inte har råd att göra något åt det riktiga problemet.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla