Tillägg till “katederdebatten”

Denna gång om katederundervisning, en fråga som engagerar ...

Publicerad Av

"Uppenbart är att ordet kateder har blivit väldigt laddat. Det uttalades med stort förakt när jag först var färdig lärare, men samma förakt vändes mot det man egentligen menade när man sa kateder: undervisning. Undervisning har under de senaste åren blivit mindre tabu, men vid ordet kateder hänger tydligen stigmat kvar. Det tycker jag är både märkligt och tråkigt. Det svenska språket är inte så värst ordrikt. Jag tycker vi ska vara rädd om de ord vi har. Som feminist, demokrat och kateder."

Man kan fundera om associationerna går direkt från kateder och ordning till militär kadaverdisciplin. (Med en flashbild av Caligula snabbt förbiilande ...) Tyvärr låser sig många vid den nuvarande utbildningsministerns tidigare yrke, alltså militär med majors grad.

Just detta med major tycks blockera annars kloka människor. Men även med frisedel från det militära kan man ju uppskatta såväl ordning som katederundervisning ...

Jag hoppas fler vill försvara såväl feminism, demokrati och katederundervisning.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla