Utred ordentligt – och gör sedan en justering av skolans huvudmannask

Lärarnas Riksförbunds intressanta seminarium om kommunaliseringen av skolan hade en fråga som vilade outtalad över hela tillställningen. Den var kort och gott:

Publicerad Av

”Varför gjorde de på detta viset?”

Här kommer några spridda citat och med ett svar på frågan som inte ställdes men som alla nog undrade över.

Förre finansministern Kjell-Olof Feldt (S) var nämligen som alltid tydlig och sa som det var:

”Det fanns en decentraliseringsvåg från 70-talet och framåt. Kanske drabbade den skolan mest genomgripande.”

Så var det alltså. Decentraliseringsvurmen byggde på en teori som inte var underbyggd, den var en trend som alla ville hoppa på. Gröna vågen, decentralisering och lokal förankring: Alla sympatiska ting. Och det var otur att just skolan drabbades mest genomgripande ...

Om det faktum att hela kommunaliseringsreformen gjordes utan att utreda frågan ordentligt sa Feldt lika oförblommerat att:

”Vi visste för lite och tyckte för mycket.”

Angående om en statlig skola är vad som krävs för att lyfta skolan hade Kjell-Olof Feldt inte en klar åsikt. Men sa ändå:

”Om skolan ska förstatligas - jag har ingen principiell synpunkt om det - så måste en långsiktig, kanske besvärlig, process inledas.”

Om debatten om skolan sa Feldt:

"Det tycks så mycket om skolan. Vi behöver mer forskning om skolan. Inte om pedagogiken, utan om vad som händer i skolan."

Ann-Cathrine Haglund, (M) tidigare ordförande i riksdagens utbildningsutskott berömde alliansregeringens skolpolitik och reformer.

”Men man måste gå ett steg till och se över huvudmannaskapet. Det måste utredas ordentligt!”

Vänsterpartiets skoltalesperson, Rossana Dinamarca, var också tydlig:

”Skolverkets genomgångar och rapporter visar att ett ökat statligt ansvarstagande är nödvändigt.”

”Vi menar att det är viktigt att reformerna utreds. Vi säger också ja till att öka statens ansvar för skolan. Och om det visar sig att för lite blir kvar för kommunerna att ansvara för så är vi inte främmande för att förstatliga skolan.”

Dinamarca såg också en rörelse hos de andra samarbetspartierna:

”Jag kan se att både S och MP rör sig och vill se ökat statligt ansvar.”

Lärarnas Riksförbund ordförande Metta Fjelkner konstaterade bland annat att:

”Det är inte rätt att de elever som har annan bakgrund än den svenska inte ska få en likvärdig skolgång med andra elever med svenskfödda föräldrar.”

Hon lyfte fram lärarnas perspektiv:

”Lärarnas beprövad erfarenhet har åsidosatts. Man har under lång tid inte lyssnat på lärarna.”

Där fick hon snabbt stöd från Kjell-Olof Feldt:

”Jag håller också med Metta om att lärarna inte tagis på allvar. ”

”Det viktigaste som hänt på senare tid är att är att man nu börjat tala om skolans kunskapsuppdrag.”

Och även Feldt ville alltså ha en ordentlig utredning:

”Jag tycker vi ska börja med att utreda och utvärdera kommunaliseringen.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla