Strukturerad lärarledd undervisning

Det förs en spretig debatt om katederundervisning. Följ den på twitter - sök på #merkatederlänk till annan webbplats - och i bloggar. Vi kan se en tendens att man lämnar just katedern och diskuterar vidare.

Lärarnas Riksförbund känner igen kritiken. Den kunde höras när förbundet krävde behöriga lärare och när begreppet "undervisning" lyftes fram, istället för handledning och omsorgsinriktning. Det är nödvändigt att stå upp för lärarnas professionalitet. I katedern eller var man nu må bedriva sin undervisning.

I denna blogg har vi tagit upp frågan i syfte att nyansera och delvis desarmera explosiviteten i f-ordet "kateder". Något skämtsamt, men ändå med ett allvar i botten, "Årets möbel".

Ett genomtänkt inlägg i frågan görs av Jan Lenander, "Strukturerad lärarledd undervisninglänk till annan webbplats". Bland mycket klokt skriver han:

"Ett fungerande framtida samhälle behöver minst lika mycket struktur som vårt nuvarande och elever behöver lära sig detta också."

Ett annat mycket bra inlägg har gjorts av Helena von Schantz på Newsmill, "Rätt av Jan Björklund att lyfta tillbaka katedern".

"Den springande punkten här är ansvar och professionalitet. Vi lärare är ansvariga för att få våra elever att vilja lära sig - helst älska att lära sig. Det ansvaret är tyngst när det gäller de elever som har längst till högskola, dvs elever, framför allt pojkar från hem utan studietradition. Att vi har abdikerat det ansvaret är en viktig orsak till dagens snedrekrytering och dåliga resultat. För det är vårt ansvar och vår skyldighet att se till att det finns en balans mellan undervisning och handledning, mellan arbete i helklass och individuellt."

Man kan slutligen undra varför det utbrutit en sådan storm i ett twitterglas. En delförklaring är att man givetvis vill passa på att missförstå ett ord, som förknippas med allehanda ting.

Att det är eleverna som drabbas och inte får tillräckligt av strukturerad lärarledd undervisning lämnas därhän. Bara inte läraren låtsas om att det är han eller hon som bestämmer och leder arbetet, eller?

Då slipper man också lyfta det Helena von Schantz talar klarspråk om.

"Varenda unge måste få träffa minst en brinnande, passionerad och inspirerande lärare under sin skoltid. Och det är precis den lärartypen man har satt så mycket krut på att förinta och fördriva under de senaste tjugo åren."