Fortsatt diskussion om kommunaliseringen och lärarna

Ytterligare några tidningar som skriver om boken ”Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen?”.

Publicerad Av

I Ystads Allehandslänk till annan webbplats kan vi läsa:

"Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner konstaterar i debattboken att kommunaliseringen aldrig utvärderats, vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilken genomgripande förändring skiftet av huvudmannaskapet innebar. En annan intressant observation som framförs av bland annat självaste FP-ledaren Jan Björklund är skiftet från att staten haft utbildning för ögonen till den kommunala fixeringen vid omsorg, ett dåligt recept för att genomföra Olof Palmes vision om skolungdomen som landets "spjutspets in i framtiden'."

I Hallandsposten kan vi läsa ett brandtal för lärarkåren under rubriken "Till kamp för lärarna" av socialdemokraten Jannike Karlsson som skriver om behovet av trygghet och bra arbetsmiljö även för lärarna:

"Ordningsproblem skulle kunna lösas genom större närvaro av föräldrar i skolan. Det gynnar både elever och lärare och förhindrar att elever får möjlighet att spela ut vuxna mot varandra.
Skolan ska vara en trygg plats för elever, lärare och lärande. Visa solidaritet med lärarkåren att skapa förutsättningar för ett gott inlärningsklimat i klasserna."

På lördagen hittar vi ett intressant blogginlägg som skrevs redan på tisdagen om kraven på förstatligandet av skolan. Det är läraren Christer Magister som i ett inlägglänk till annan webbplats skriver:

"I SvD framför Jan Björklund och med Metta Fjelkner flera goda anledningar att återförstatliga skolan, huvudargumenten är för mig likvärdigheten och dubbelstyrningen."

"Det enda argumentet jag egentligen kan komma på för att behålla en kommunal skola är att de som tar besluten finns närmare verksamheten, men det har ju visat sig medföra en ojämlik skola och även en statlig myndighet måste väl organisera sig i mer lokala sektorer?
Jag tar tacksamt emot dina tankar i frågan och argument för och emot, för nu verkar det vara dags att bestämma sig."

Ja, nu är det dags att bestämma sig. Med en kommande bred utredning av 90-talets skolreform i antågande så börjar det bli dags att göra upp med bland annat kommunaliseringens negativa följder.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla