Göran Persson: Det blev inte som jag tänkt mig

Under Socialdemokraternas extrakongress i helgen fick Lärarnas Riksförbund en kort pratstund med Göran Persson. Han medgav utan förbehåll att det inte blev som han tänkt sig med kommunaliseringen av skolan. Göran Persson hävdade att hans reform inte genomförts enligt intentionerna.

Publicerad Av

I helgen gav Lärarnas Riksförbund boken ”Kommunaliseringen av skolan” till den förre partiledaren och statsministern – och dessförinnan skolministern – Göran Persson.

Han tog vänligt emot boken och lovade läsa den med stort intresse. Och instämde i att han nog borde ha tackat ja till att medverka i den.

Förmodligen ska man delvis se hans uttalande mot bakgrund av att det framförs kritik från olika håll om att skolan är mer och mer olikvärdig och orättvis i dag och att det är allt tydligare att inte eleverna ges likvärdiga förutsättningar i det svenska skolsystemet.

Även om socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt var tydlig under sitt installationstal och menade att det visserligen var rätt att fatta besluten om gångna tiders skolreformer – så var han än tydligare med att reformerna nu har spårat ur. Att något måste göras är en alltmer spridd uppfattning.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla