Även Expressen vill se statlig skola

Den liberala kvällstidningen Expressen har satt ner foten när det gäller ansvaret för skolan. Tidningens ledare konstaterar i dag att: ”Dagens geografiska lotteri är oacceptabelt. Moderaterna borde lyssna på Jan Björklund. Det är dags att låta staten ta hand om skolan.”

Publicerad Av

Den liberala kvällstidningen Expressen har satt ner foten när det gäller ansvaret för skolan. Efter Maciej Zarembas mycket uppmärksammade – ja, enligt Expressen ”drabbande” – reportagelänk till annan webbplats i gårdagens Dagens Nyheter, så skriver man nu om behovet av nytt ansvar för skolan.

Tidningen stödjer Jan Björklund (och Lärarnas Riksförbund) i kravet på en statlig skola.

I dagens ledare, ”En uppgift för staten”, skriver man bland annat om de stora skillnaderna mellan olika kommuner i hur mycket och på vilket sätt de satsar på skolan.

”En skola presterar visserligen inte nödvändigtvis bättre för att den kostar mer pengar. Men när skolor systematiskt och under lång tid åderlåts av dumsnåla kommunpolitiker får det för eller senare allvarliga konsekvenser för undervisningen.”

Och kommunernas sätt att sköta den svenska skolan imponerar inte:

”Det är inte barapå grund av ekonomin som det kommunala styret skapar en oacceptabel geografisk ojämlikhet i skolväsendet. Den grundläggande förbannelsen ligger i att landets kommunpolitiker har en så varierande (om än ofta dålig) förmåga att driva skolor. Självfallet fanns ojämlikheter i skolan även innan kommunaliseringen. Men för varje år som gått har kunskapens träd vuxit sig spretigare.”

Även om en justering av huvudmannaskapet möjligen inte skulle vara helt smärtfri, så menar Expressen att den är nödvändig.

”Men det viktigaste välfärdsstaten kan ge är jämbördiga utbildningschanser till barnen.”

Det krävs alltså att någon tar ett helt ansvar. Eller som Expressen skriver:

”Dagens geografiska lotteri är oacceptabelt. Moderaterna borde lyssna på Jan Björklund. Det är dags att låta staten ta hand om skolan.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla