Reclaim the chair

Det är intressant med ord och deras laddning. Vissa ord har fångats in i en kontext och fjättrats vid en betydelse som egentligen inte är särskilt relevant. Vi tänker på den nyss avsomnade, men kanske nu återupplivade, katederdebatten.

Publicerad Av

Ja, kanske är det nu dags att "reclaima" ord som kateder och katederundervisning?

Jämför med debatten om ordet ”bitch”, som tidigare var kraftigt nedsättande, men nu används mer oladdat. Dock ej i sin svenska form …

Eller varför inte ordet ”tjej” som numera är ett beskrivande ord utan laddning. Det var dock inte alltför länge sedan som det var ett skällsord.

Eller ordet ”bög” som också varit ett skällsord, men som återtogs av de homosexuella själva genom att medvetet användas som en neutral benämning av homosexuella män för att avdramatisera och bryta ner tabun kring homosexualitet.

Å andra sidan kanske det inte är värt allt arbete som säkerligen krävs för att ändra tolkningarna? Det finns mycket annat i skolan som måste åtgärdas.

En som gett upp – av just strategiska skäl ? – är den kloke läraren Jan Lenander. Han skriver att också han tycker att det är: ”sorgligt att vi tillåter andra att ge en negativ värdeladdning åt ett föremål i våra klassrum men har nog bestämt mig för att lämna uttrycket "katederundervisning" bakom mig och funderar just nu kring ett ’Manifest för storgruppsgenomgångar’ för att lyfta fram hur det kan vara en suverän undervisningsmetod.”

Ja, kanske ska man föra fram och använda ord som seminarieundervisning med storgruppsgenomgångar? Allt för att undvika ”k-ordet”...

Nå, om denna kampanj, "Reclaim the chair" eller Reclaim katedern, ska vara framgångsrik behöver nog alla de lärare som inte ser en motsättning mellan katederundervisningen och den friare undervisningen med grupparbeten och andra individuella övningar engagera sig. Detta är en lärarfråga.

Vi kan konstatera att enligt Nationalencyklopedin, NE, är katederundervisninglänk till annan webbplats ”den traditionella undervisningsformen i skolan som styrs av läraren genom föreläsningar, förevisningar och förhör med klassen kollektivt. Motsatser är individualisering och grupparbete.”

Kanske borde NE föra in att katederundervisning bara är en del av undervisningen som bedrivs i skolan och att många metoder används av läraren?

Den som ännu inte lyssnat och läst till Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkners kommentarer kan se videoklipp härlänk till annan webbplats och härlänk till annan webbplats.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla