Staten får inte glömma skolan

Statlig styrning, med mer frihet till läraren och med nödvändiga resurser är receptet på lösningen för skolans grundläggande problem.

Publicerad Av

Ledarskribenten i Trelleborgs Allehanda, Mattias Karlsson, skriver på lördagen om "Skolan som staten glömdelänk till annan webbplats", om hur Skolverket kritiserade Klippans kommun och hur sedan politikerna stöttar skolledningen. Slutsatsen blir att statlig styrning, med mer frihet till läraren och med nödvändiga resurser är receptet på lösningen för skolans grundläggande problem.

Mattias Karlssons avslutning är värd att citeras i sin helhet:
"Ökar staten styrningen över skolan skulle troligen ett större ansvar kunna krävas av de som är viktigast för att eleverna får den kunskap de behöver, nämligen lärarna. Men det kräver också att lärarna får mer frihet och de resurser som är nödvändiga.

Ökad statlig kontroll har inget egenvärde i sig utan det handlar framför allt om att säkerställa en grundläggande nivå för alla elever, att ingen elev ska lämnas efter. Därefter kommer så klart utmaningen att på bästa sätt låta elever få utrymme att utvecklas efter sina egna förmågor och intressen. Men låt inte det ena utesluta det andra. Strävan efter en likvärdig skola oavsett tid och rum är möjligt samtidigt som varje elevs möjligheter tillgodoses. Troligen kräver det ökat fokus på skolan från hela samhället, inte minst från statens sida."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla