Skolinspektionen drar in skolpengen för friskola

Kritiserade fristående gymnasier i Västsverige mister bidragsrätten.

Publicerad Av

Ibland går det relativt snabbt. Idag kan vi läsa i GP att MoveIt har mist sin skolpeng. Skolinspektionen återkallar bidragsrätten för de fyra MoveIT-gymnasierna i Göteborg och Kungsbacka.

Det är det skolföretag som fått så mycket kritik från såväl elever som lärare och som bloggen skrivit om tidigare här.

Orsaken är att skolorna inte lever upp till de krav som skollagen ställer och därmed får eleverna inte den utbildning de har rätt till.

Skolinspektionens beslut innebär, när det vunnit laga kraft, att skolorna förlorar sin skolpeng. Därmed försvinner möjligheten att driva skolorna vidare. 300 elever har drabbats och tvingats hitta plats på andra skolor.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla