Hur läraryrket angreps

Läs dagens reportage om skolan av Maciej Zaremba. Det tar upp hur läraryrket avprofessionaliserats, eller angreps, och behovet av att återupprätta detta för samhället så viktiga yrke.

Publicerad Av

Maciej Zarembas reportageserie som publiceras i Dagens Nyheter under vinjetten ”Hem till skolan” har kommit till sin fjärde del i dag, ”’Sverige har slutat undervisa.’ Så förlorade lärarna sitt yrkelänk till annan webbplats”. 

Den tar upp hur läraryrket avprofessionaliserats, och behovet av att återupprätta detta för samhället så viktiga yrke. 

Det finns så många avsnitt i dagens artikel som är värda att citera, så uppmaningen får bli att: Läs den och läs noga och eftertänksamt. Det är många kloka ord och iakttagelser samlade här.

Sprid den sedan gärna. Den är ett utmärkt underlag till fortsatt diskussion och debatt, vilket för övrigt gäller hela serien.

Men givetvis finns det kritiker som nu går ut och lyfter fram enskildheter i reportagen och ifrågasätter dem. En av dem är Björn Kindenberg, en klasslärare för årskurs 4 på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Hans invändningar formuleras väl i en debattartikel på Newsmill, "Helvetesskildringar av skolan vinner inte på fakta".

Nå, vad går då kritiken ut på? Jo, att det finns några delar i artiklarna som ifrågasätts, bland annat om det verkligen är intressant att Minervaskolan hörde till de bästa skolorna i länet när skolan nu är kommunal och att skolan inte var bäst i kommunen. När kritikerna går ner på denna nivå, då vet man att reportagens budskap har gått hem och är känsligt.

Hälsan tiger still heter det ju. Och om allt var frid och fröjd i den svenska skolan skulle vi inte ha serier som Skolraset i Aftonbladet eller Hem till skolan i DN. Det visar på problem som faktiskt finns i skolan i dag. Problem som en del inte velat konfrontera.

Istället ägnar man mycket energi åt att försöka visa att det inte är riktigt så illa, att skolan inte överallt har de problem som vi kan läsa om och se omkring oss med obehöriga lärare, med dålig styrning och ledning, med skolhuvudmän som inte tycks bryr sig om skolan.
Idag har vi också fått veta att Zarembas serie fortsätter nu på torsdag. Vi ser med spänd förväntan fram mot fortsättningen.
Har du missat Maciej Zarembas artiklar i DN senaste veckan, finns länkar här:

Första artikeln 3 april
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skolalänk till annan webbplats

Andra artikeln 5 april:
http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-kraven-pa-laskunnighelänk till annan webbplats

Tredje artikeln 10 april:
http://www.dn.se/kultur-noje/man-maste-lata-ratt-ga-fore-galet-en-skolas-kamp-mot-overhetenlänk till annan webbplats

Fjärde artikeln 12 april:
http://www.dn.se/kultur-noje/sverige-har-slutat-undervisa-sa-forlorade-lararna-sitt-yrkelänk till annan webbplats

Läs också DN:s huvudledare 6 april: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-glomda-lararenlänk till annan webbplats

Dessutom har även Upsala Nya Tidning skrivit en läsvärd ledare 10 april: http://www.unt.se/ledare/zaremba-far-fler-att-forsta-1309276.aspxlänk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla