Branschförbund för skolan i pressat försvar

Lärarnas Riksförbund är det enda förbund i Sverige vars idé är att som ett yrkesförbund enbart organisera de behöriga utbildade lärarna och studie- och yrkesvägledarna.

Publicerad Av

Efter Maciej Zarembas mycket uppmärksammade artikel i tisdagens DN har reaktionerna inte låtit vänta på sig från det fackförbund som anklagats för att ha bidragit till att avprofessionalisera läraryrket.

Man är så pressad att bemötandet som skickades ut som pressmeddelande innehåller felaktigheter. Lärarförbundet, Lf, bekräftar dock att förbundet organiserar många obehöriga i skolan, men påstår också att även Lärarnas Riksförbund, LR, gör detsamma.

Sanningen är att Lärarnas Riksförbund är det enda förbund i Sverige vars idé är att enbart organisera de behöriga utbildade lärarna och studie- och yrkesvägledarna.

Ett sätt som en obehörig kan vara medlem är att den går in som student men inte avslutar sina studier utan börjar jobba. Då kastas de inte ut. Ett annat sätt är att kommunen "behörighetsförklarar" en person och anställer denna som lärare. Då har kommunen fattat det beslutet och den personen kan bli medlem i LR. Det är dock en ytterst liten andel som är medlemmar på dessa kriterier.

De medlemmar som blir verksamma som skolledare informeras tydligt att de bör gå med i Sacoförbundet Sveriges Skolledarförbund. LR anser inte att lärare och rektorer, arbetsgivarens representanter, ska företrädas av samma ombud på en arbetsplats.  

Angående diskussionen som förts om förskollärare kan tilläggas att genom 2001 års lärarutbildning kunde förskollärare också läsa in ett skolämne. Då kan man bli medlem i LR. Man är lärare, men också förskollärare.

Lärarnas Riksförbunds stadgar är tydliga: LR är ett förbund för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Det är en tydlig skillnad jämfört med Lärarförbundet.

Det vore välgörande om Lärarförbundet höll reda på sina medlemsgrupper, vilket deras uttalande i DN 12 april via Henrik Westerman visar att de inte gör. Kanske vill de inte tala om hur stora deras olika grupper är eftersom det då skulle bli svårt att kalla sig för just Lärar-förbundet?

Att Lf diskuterar denna fråga och samtidigt inte står för att man verkligen vill och har som idé att organisera obehöriga är egenartat. Det är också intressant att Lf anser sig kunna redovisa LR:s medlemsstruktur när man inte håller reda på hur deras eget förbund är sammansatt.

LR har mycket god kontroll över sina olika medlemsgruppper, lärare i olika kategorier, skolformer och ämnen samt studie- och yrkesvägledare.

Nu finns det alltså ett branschförbund för skolan, som Maciej Zaremba riktigt påpekar kallar alla i sin medlemskader för lärare, oavsett utbildning, och oavsett om de är kantorer eller rektorer, eller vaktmästare och måltidspersonal. Sådant kallades för ”nyspråk” av George Orwell.

Svensk skoldebatt behöver istället mer klarspråk. Till detta bidrar Zarembas artiklar.

Länk till tisdagens DN-artikel: 
http://www.dn.se/kultur-noje/sverige-har-slutat-undervisa-sa-forlorade-lararna-sitt-yrkelänk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla