Zarembas träffande analys av svenska skolans problem

"Sveriges kommuner och landsting bör hållas utanför debatter och utredningar om skolans framtid, ty i dessa sammanhang saknar SKL all legitimitet. Detta sällskap av kommunala chefer representerar inte väljarna, inte eleverna, inte lärarna, inte Sveriges nationella intressen."

Publicerad Av

På torsdagen avslutades Maciej Zarembas viktiga reportageserie ”Hem till skolan”. I den sista artikeln ”’Det är ingen vacker syn’ Så tog teknokraterna kommandot över skolanlänk till annan webbplats” som handlar om just hur lärarna berövades kontrollen av undervisningen i skolan.

Vad ska då göras? Zaremba har några tankar:

”Finns det ett alexanderhugg för den härva av idioti som är det svenska betygssystemet, som fördärvar elevernas idé om kunskap, gör lärarna till utredningssekreterare och rektorerna till ekonomichefer? Jag tror det. Kan man diskutera skolformer på ett smartare sätt än att ställa friskolan mot den kommunala? Det måste vara möjligt.

Är det rimligt att en skola får hanteras som en ren kapitalinvestering? Nej, det är inte rimligt. Skulle det vara möjligt att åstadkomma en läroplan som var begriplig och realistisk? Alldeles säkert, men inte om Skolverket får uppdraget. Den måste skrivas av människor som tillbringar sina dagar i klassrummet.”

Zaremba är välkommet ödmjuk i sin slutanalys, men avslutar sin viktiga reportageserie med följande synpunkt:

”Så min enda säkra slutsats av allt jag sett under denna resa får bli av det negativa slaget.

Sveriges kommuner och landsting bör hållas utanför debatter och utredningar om skolans framtid, ty i dessa sammanhang saknar SKL all legitimitet. Detta sällskap av kommunala chefer representerar inte väljarna, inte eleverna, inte lärarna, inte Sveriges nationella intressen. Det har haft tjugo år på sig att bekräfta att det i skolfrågor endast representerar trångsyntheten, och det har lyckats alltför väl.”

Läs också chattenlänk till annan webbplats som ägde rum under dagen   

På torsdagsmorgonen var Maciej Zaremba också gäst i P1-morgonlänk till annan webbplats och talade om sin bild av svensk skola.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla