Alltfler inser att kommunaliseringen av skolan varit misslyckad

Socialdemokraterna öppnar dörren på glänt för ett omtänk vad gäller styrningen av skolan. Partiets talesperson i skolfrågor, Mikael Damberg, säger nu öppet att kommunaliseringen har misslyckats.

Publicerad Av

Måhända kan man se det som vi läser i DNlänk till annan webbplats i dag som att partiet försiktigt börjar förbereda reträtten från kommunerna?

Det är i alla fall krav som hörs från “fotfolket” i alla partier. Frågan är när partitopparna och partiernas företrädare kommer att lyssna? Socialdemokraterna tycks långsamt börja röra på sig i denna fråga.

Det har gått tjugo år sedan ansvaret för skolan flyttades från staten till kommunerna. Lärarnas Riksförbund har sedan kongressen 2008 arbetat hårt för att lyfta frågan om behovet av ökat statligt ansvar för skolan med målet att få ett nytt statligt huvudmannaskap.

Med flera år av stadigt fallande resultat i skolan och återkommande larmrapporter så går det någonstans en gräns. Efter nu senast Maciej Zarembas genomgång och tydliga slutsats att kommunaliseringen är en starkt bidragande orsak till de problem som uppstått, så blir det besvärligt för kommunalisieringsförsvararna. 

Det är välkommet att att Socialdemokraterna, ja hela riksdagsoppositionen, nu kräver en utvärdering av de stora skolbesluten från de senaste decennierna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla